Skip to main content

Rösträtt – sång på förskolan

Rösträtt – Sång på förskolan är en nationell satsning för att stärka sången i förskolan och inspirera personal och barn att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten. Alla Sveriges 21 regioner är anslutna till det nationella samarbetsprojektet och vi arbetar tillsammans för att göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor. Alla barn ska få sjunga, leka, uttrycka sig och göra sin röst hörd utifrån sina förutsättningar. Genom Rösträtt – Sång på förskolan får barn i hela Sverige tillgång till sång, till sin röst, till sin fantasi och till gemenskap. Rösträtt – Sång på förskolan börjar med de allra yngsta och har visionen att de som vuxna ska känna: – Jag kan sjunga!

I Halland arbetar vi med tre rösträttsaktiviteter

Förskolepersonalkör – en kostnadsfri kompetensutveckling för förskolepersonal

Det finns för närvarande tre förskolepersonalkörer i Kungsbacka, Halmstad och Falkenberg. Körerna leds av Pernilla Bjurström, Anna Lovdal, Margaretha Evmark och Kerstin Axelsson. Tillsammans med körledaren får du under tre tillfällen sjunga tillsammans med dina kollegor, utveckla din sångteknik, röstvård och bredda din repertoar. Förskolepersonalkören avslutas med en hejdundrande allsångskonsert ”Hela förskolan sjunger” där barn och pedagoger sjunger tillsammans vid ett fjärde tillfälle på en scen i din kommun.

Rösträttsprogram med workshop för barn och personal på förskolan

Vi erbjuder fyra olika Rösträttsprogram och pedagogiskt material utifrån ett tema. Läs mer om bokningsbart Rösträttsprogram under respektive sångcoach.

Offentlig familjeföreställning

Det går också bra att boka våra sångcoacher till offentliga familjeföreställningar och allsångskonserter med olika teman som exempel Halloween, Barnkonventionen, Jul och Djur- och natur. Tillsammans med dig som arrangör skräddarsyr vi ett allsångstema.

För mer information kontakta producent Kristin Ahlin

Bild: Emelie Dybeck, foto: Anders Andersson

Emelie Dybeck är en av våra sångcoacher.

Musik Hallandia är en musikinstitution,
helägd av Region Halland.

Besöksadress:

Kultur i Halland, Kronobränneriet

Skonertgatan 12A, Halmstad

Postadress:

Region Halland

Kultur i Halland

Box 517, 301 80 Halmstad

Copyright 2023 - All rights reserved Musik Hallandia