Skip to main content
Tora Dahle Aagård

Om oss

Musik Hallandia är en musikinstitution helägd av Region Halland med målet att tydliggöra satsningen på musik. Vi vill förstärka kulturens kraft i Halland för att främja kreativiteten och öppenheten i regionen – och för att bygga broar och skapa möten under ett rikt musik- och kulturliv som har något för alla. Vi erbjuder ett brett utbud av musikupplevelser – allt från festivaler och konserter till musikprogram och aktiviteter för barn och unga.

Vi arbetar med att initiera konserter, festivaler och andra musikevenemang i Halland. Genom goda samarbeten med arrangörer vill vi göra Halland till den bästa musikplatsen, både för konsertbesökaren och musikutövaren. Vårt mål är att utveckla musikscenen i regionen, så att alla som bor och verkar i Halland ska ha tillgång till ett levande musik- och kulturutbud – oavsett ålder, etnicitet eller bakgrund. Med unika musikupplevelser och evenemang vill vi sätta Halland på musikkartan – både nationellt och internationellt.


Med vår plattform och våra resurser vill vi även hjälpa och skapa förutsättningar för nya artister och musikutövare att dela med sig av sin konst till en bredare publik. Vi förmedlar jobb och arbetstillfällen för musiker, stödjer med utbildning och rådgivning vid behov och är kontaktskapare och handledarstöd till unga inom musik samt medverkar till utveckling av program för kultur i skolan.

Bild: Tora Dahle Aagård i det norska bandet Tora Daa

Musik Hallandia är en musikinstitution,
helägd av Region Halland.

Besöksadress:

Kultur i Halland, Kronobränneriet

Skonertgatan 12A, Halmstad

Postadress:

Region Halland

Kultur i Halland

Box 517, 301 80 Halmstad

Copyright 2023 - All rights reserved Musik Hallandia